วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ลำดับเรขาคณิตพร้อมตัวอย่าง

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

ตัวอย่างลำดับเรขาคณิต

มันจะอยู่ในเรื่อง เนื้อหาคณิตอนุกรมมัธยมปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น