วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผล


เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผลวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบคณิต PAT 1 ตุลาคม 59 PDF

โหลดข้อสอบคณิต PAT 1 ตุลาคม 59 PDFวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

ถ้าบทเรียนไหนไม่ขึ้นให้ comment แจ้งไว้นะครับ
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

การอินทิเกรต ปฏิยานุพันธ์ PDF เนื้อหาคณิตวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบคณิต Final พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบภาคเรียนที่2ลองดู แบบวัดผลปลายภาค ม.4 คณิตศาสตร์


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

อ่านเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน คณิตศาสตร์ convergent divergent