วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

การอินทิเกรต ปฏิยานุพันธ์ PDF เนื้อหาคณิตวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบคณิต Final พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบภาคเรียนที่2ลองดู แบบวัดผลปลายภาค ม.4 คณิตศาสตร์


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

อ่านเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน คณิตศาสตร์ convergent divergentวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

แบบวัดผลปลายภาค ม.4 คณิตศาสตร์

อ่านเนื้อหาก่อนสอบได้ที่ เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6


วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

เฉลยข้อสอบ PAT 1 2555 พร้อมเฉลยวิธีทำ


ข้อสอบล่าสุดพร้อมเฉลย ข้อสอบ PAT 1 59 พร้อมเฉลย

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์การวาดแผนภาพต้น ใบ

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่อจาก สถิติการหาอันตรภาคชั้น