วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อสอบคณิตเตรียมอุดม ม.1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตเตรียมอุดม ม.1 พร้อมเฉลย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันคณิตม.4

โหลดข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันคณิตม.4


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผล


เนื้อหาคณิตศาสตร์การให้เหตุผลวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โหลดข้อสอบคณิต PAT 1 ตุลาคม 59 PDF

โหลดข้อสอบคณิต PAT 1 ตุลาคม 59 PDFวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

ถ้าบทเรียนไหนไม่ขึ้นให้ comment แจ้งไว้นะครับ
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

การอินทิเกรต ปฏิยานุพันธ์ PDF เนื้อหาคณิต