วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ไฮเพอร์โบลา hyperbola

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

เนื้อหาคณิตศาสตร์ไฮเพอร์โบลา PDF

ดูเนื้อหาเต็มทั้งเรื่องได้ที่ เนื้อหาคณิตศาสตร์ภาคตัดกรวย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น