วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ลำดับเรขาคณิตพร้อมตัวอย่าง

ตัวอย่างลำดับเรขาคณิต

มันจะอยู่ในเรื่อง เนื้อหาคณิตอนุกรมมัธยมปลาย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น