วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] การเขียนกราฟสมการเส้นตรง

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สมการเส้นตรงและการ plot กราฟ

อันนี้เป็นพื้นฐานก่อนจะขึ้น การหาสมการเส้นตรงเรขาคณิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น