วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] สมการพาราโบลา

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

การสร้างสมการพาราโบลา

บทใหญ่ของมันจะอยู่ที่ สูตรคณิต ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น