วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

วิธีการแปลงเลขฐาน 2

1.  การแปลงเลขฐาน 2  เป็นฐาน  10
วิธีการแปลงเลขฐาน
          – ใช้วิธีcredit myimmyการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 2
          – เริ่มสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1จากน้อยที่สุดคือ  0  และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  (เริ่มจากขวาไปซ้าย  โดยเริ่มจาก  0 ,  1 ,  2  และเพิ่มขึ้นครั้งละ  1)
           (¨ x 2n-1 ) +…+(¨ x 2) + (¨ x 21  ) + (¨ x 2)
ตัวอย่าง
1. แปลง 112        เป็นเลขฐาน  10
วิธีทำ             11         =             (1x21)+ (1x20)          =             2  +  1                     =             310
 2. แปลง 1102     เป็นเลขฐาน  10
วิธีทำ             110       =             (1x22)+ (1x21)+ (0x20)     =             4  +  2  +  0            =             610
 3. แปลง 11012  เป็นเลขฐาน  10
วิธีทำ             1101    =             (1x23)+ (1x22)+ (0x21)+ (1x20)       =             8  +  4  +  0  +  1                   =             1310
แบบฝึกหัด  :
1.1  102
1.2  11002
1.3  101012
1.4  1011012
1.5  11011002
 2.  การแปลงเลขฐาน 10  เป็นฐาน  2
วิธีการแปลงเลขฐาน
          – ใช้วิธีหารสั้นด้วยเลข  2
          – นำเศษที่ได้มาวิธีแปลงเลขฐานต่างๆมีตัวอย่างเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน
ตัวอย่าง
1. แปลง 810    เป็นเลขฐาน  2
วิธีทำ             810           =             2  )    8                    เศษ  0
     2  )    4                    เศษ  0
     2  )    2                    เศษ  0
              1
นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน         จะได้             810           =             10002
2. แปลง 1210    เป็นเลขฐาน  2
วิธีทำ             1210        =             2  )    12                 เศษ  0
    2  )    6                    เศษ  0
    2  )    3                    เศษ  1
     1
นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน        จะได้             1210        =             11002
3. แปลง  2010    เป็นเลขฐาน  2
วิธีทำ             2010        =             2  )    20                 เศษ  0
     2  )    10                 เศษ  0
     2  )    5                    เศษ  1
     2  )    2                    เศษ  0
       1
นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน        จะได้             2010        =             101002


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น