วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ความรู้เรื่องภาคตัดกรวย

เนื้อหาคณิตศาสตร์ภาคตัดกรวย

อ่านสูตรของภาคตัดกรวยต่อได้ที่นี่ สรุปสูตรคณิต ม.4-6

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น