วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] การแก้สมการสองตัวแปรพร้อมตัวอย่าง

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร PDF

ถ้าเป็นสมการแบบอื่นอ่านที่ สูตรแก้สมการกำลังสอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น