วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

[สรุปสูตรคณิต] สมการกำลังสอง

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สูตรแก้สมการกำลังสองรูปทั่วไปของสมการกำลังสอง   ax2 + bx + c  = 0เงื่อนไขของคำตอบ   
 (- b ±  √ b² - 4ac) ⁄2a
                 ถ้าสมการมี 1 คำตอบ                      b2 - 4ac   = 0 จาก pongpanschool
                  ถ้าสมการมีคำตอบเป็นจำนวนจริง      b2 - 4ac    ≥ 0
                  ถ้าสมการไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง   b2 - 4ac   < 0
       ผลบวกของคำตอบ    =   - b/a
       ผลคูณของคำตอบ     =     c/a  อย่าเล่นเกมมิว จนลืมอ่านหนังสือนะครับ
       สมการกำลังสองสามารถสร้างได้จากรูป  X- (ผลบวกของคำตอบ)X +  ผลคูณของคำตอบ   =   0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น