วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[ตัวอย่างคณิต] การแก้สมการสามตัวแปร

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

ตัวอย่างการแก้สมการสามตัวแปร

   ตัวอย่าง 1                                                        a + b + c    =    20
                                                                            a + b      =    12
                                                                            b + c      =    13


               วิธีทำ                                  a + b + c      =     20         …….……(1)
                                                                  a + b      =     12          …………(2)
                                                                  b + c      =     13          …………(3)
                                    (2 + 3)  :      a + 2b + c      =     25           ………...(4)    
                                            (4 - 1)   :               b     =     5
                                      แทนค่า  b   ใน  2
                                                                    a + 5   =     12
                                                                          a    =     12 - 5
                                                                                =     7
                                      แทนค่า  b   ใน  3
                                                                  5 + c    =     13
                                                                         c    =     13 - 5      
                                                                               =     8
                      ดังนั้น    a = 7  ,  b = 5  ,  c = 8           ตัวอย่างที่                                     (x + y) - z       =     10
                                                                               x + y       =     16
                                                                                y - z       =     1


           วิธีทำ                                                 (x + y) - z       =     10                 ………(1)
                                                                               x + y       =     16                 ………(2)
                                                                                y - z       =     1                   ………(3)
                                               (2 + 3)    :       x + 2y - z      =     17                 ………(4)
                                                         (4 -1)                 y      =     7
                                          แทนค่า  y  ใน  2
                                                                                 x + 7      =     16
                                                                                        x      =     16 – 7
                                                                                                =     9
                                          แทนค่า  y  ใน  3
                                                                                  7 - z      =     1
                                                                                          z    =      7 – 1
                                                                                                =      6
                        ดังนั้น    x  =  9  ,  y  =  7  ,  z  =  6
ต่อยอดจาก แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร PDF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น