วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] อัตราส่วนและร้อยละ

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

การหาอัตราส่วนและร้อยละ

ในมัธยมต้นก็จะมีเรื่องนี้ที่สำคัญและ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร PDF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น