วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] อัตราส่วนและร้อยละ

การหาอัตราส่วนและร้อยละ

ในมัธยมต้นก็จะมีเรื่องนี้ที่สำคัญและ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร PDF

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น