วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[ข้อสอบ] คณิตศาสตร์ร้อยละพร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดคณิตร้อยละ

ถ้ายังไม่เข้าใจลองอ่าน การหาอัตราส่วนและร้อยละ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น