วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[Math] แปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

แปลงทศนิยมไม่รู้จบเป็นเศษส่วน

แปลงทศนิยมไม่รู้จบเป็นเศษส่วน

เรื่องนี้จะอยู่ใน สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1


ตัวเลขทศนิยมที่มีตัวเลขซ้ำตลอดไป

มักแสดงโดย "... "

ตัวอย่าง:

1/3 = 0.333 ... (3 ซ้ำตลอดไป)
1/7 = 0.142857142857 ... ("142857" ซ้ำตลอดไป)
77/600 = 0.128333 ... (3 ซ้ำตลอดไป)

ส่วนที่ซ้ำยังสามารถแสดงโดยการวางจุดเหนือตัวเลขแรกและตัวเลขสุดท้ายของรูปแบบการทำซ้ำหรือโดยเส้นตรงกับรูปแบบ

เรียกอีกอย่างว่า "การทำซ้ำทศนิยม"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น