วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

[สรุปสูตรคณิต] ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอาไปอ่านก่อนสอบ

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

 
คุณสมบัติของเลขยกกำลัง
1. an = a x a x a x … x a (n ตัว)[เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก]
2. a
-n = 1 an [a 0]
3. a0 = 1 [a 0]
4. am x an = a
m+n [ฐานเหมือนกันคูณกันนำกำลังบวกกัน
]
5. am an = am-n [
ฐานเหมือนกัน หารกันนำกำลังลบกัน
]
6. (am)n = am x n [
กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน
]
7. (a x b)n = an x bn [
กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน
]
8. [ ]n = an bn , b 0 [
กำลังซ้อนกันนำกำลังไปคูณกัน
]
9. (a b)m am b
m
10. an / m = (
)n
11. = x [a > 0, b > 0]
การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วน
หลักการ
ทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากัน แล้วนำตัวเศษมาบวกหรือลบกัน กล่าวคือ ถ้า และ แทนเศษส่วนใดๆจะได้ว่า
เศษส่วน
วิธีที่ 1 เปลี่ยนเศษส่วนจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนเกิน

วิธีที่ 2 ใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้เมื่อ เศษส่วน เป็นจำนวน
ที่มีีค่ามาก

คุณสมบัติของอัตราส่วน
1. a : b = c : d เมื่อ ad = bc
2. a : b = c : d เมื่อ
3. a : b = c : d เมื่อ
4. a : b = c : d เมื่อ
5. a : b = c : d เมื่อ
6. a : b = c : d เมื่อb : a = d : c
7. a : b และ b : c จะได้ a : b : c

หมายเหตุ การบวกและการลบเศษส่วนอาจทำได้โดยใช้วิธีลัด
ตัวอย่าง ค.ร.น. ของ 3, 12 และ 20 เท่ากับ 60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น