วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสถิติพร้อมตัวอย่าง

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

คณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ใครอยากลองทำแบบฝึกหัดลองไปทำ ข้อสอบรวมเรื่องสถิติ O-NET


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น