วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] ความสัมพันธ์ โดเมน(domain) พิสัย(range)

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

การหาโดเมน range คณิตศาสตร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น