วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

การหา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์

ยูเนียน (Union)

ยูเนียน (Union) มีนิยามว่า เซต A ยูเนียนกับเซต B คือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A หรือ เซต B หรือทั้ง A และ B สามารถเขียนแทนเครดิต tewfree ได้ด้วย สัญลักษณ์ A ∪ B
ตัวอย่างเช่น
A ={1,2,3}
B= {3,4,5}
∴ A ∪ B = {1,2,3,4,5}
การหา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์

อินเตอร์เซกชัน (Intersection)

อินเตอร์เซกชัน (Intersection) มีนิยามคือ เซต A อินเตอร์เซกชันเซต B คือ เซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A และเซต B สามารถสรุปสูตรคณิต เซต ม.4 PDFเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ A ∩ B
ตัวอย่างเช่น
A ={1,2,3}
B = {3,4,5}
∴ A ∩ B = {3}
การหา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์

คอมพลีเมนต์ (Complements)

คอมพลีเมนต์ (Complements) มีนิยามคือ ถ้าเซต A ใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ U แล้วคอมพลีเมนต์ของเซต A คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ U แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A สามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ A’
ตัวอย่างเช่น
U = {1,2,3,4,5}
A ={1,2,3}
∴ A’ = {4,5}
การหา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น