วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] แจกแจงความถึ่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สถิติการหาอันตรภาคชั้น

ตารางแจกแจงถึ่ตัวเลขเท่ากับอันตรภาคชั้น เป็๋นนำเสนอตัวเลขอีกอย่างหนึ่ง โดยนำตัวเลขมาแบ่งออกเท่ากับช่วงๆ แต่ละช่วงของตัวเลขที่แบ่งเรียกว่า อันตรภาคชั้น   สร้างเครดิต mathpaper ตารางแจกแจงถี่ตัวเลขเท่ากับอันตรเนื้อหาคณิตสถิติพร้อมโจทย์ภาคชั้นนั้นมีวิธีทำดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงนำตัวเลขของคะแนนสอบวิชาคณิตศาตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ของนักเรียน 20 คนต่อไปนี้  ไปสร้างเท่ากับตารางแจกแจงถี่ โดยให้มีกว้างของอันตรภาคชั้น เท่ากับ 5
12  14  18  26  28  17  19  21 22  20
18  16  14  18  18  21  24  25  29 11
ก่อนที่เราจะสร้างตารางแจกถี่ตัวเลขเท่ากับอันตรภาคชั้นได้ เราต้องรู้สิ่งต่อไปนี้ก่อน
1. พิสัย
พิสัย = ตัวเลขสูงสุด -  ตัวเลขต่ำสุด
ซึ่งจากตัวเลขคะแนนในโจทย์ตัวเลขสูงสุดคือ 29 ตัวเลขคะแนนต่ำสุด คือ 11
ดังนั้น   พิสัย = 29 - 11 =  18
2.กว้างของอันตรภาคชั้น โจทย์กำหนดมาให้ว่ากว้างของอันตรภาคชั้นต้องเท่ากับ 5
กว้างของอันตรภาคชั้น คือ เลขของตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้น
3.เลขอันตรภาคชั้น
เลขอันตรภาคชั้น หาได้จากสูตร
เลขอันตรภาคชั้น = พิสัย/กว้างของอันตรภาคชั้น=  18/5 = 3.6
ในคำนวณหาเลขอันตรภาคชั้น นั้น ถ้าค่าที่คำนวณออกมาได้นั้น เท่ากับทศนิยมให้ปัดขึ้นเท่ากับเลขเต็มเช่น 3.6  ปัดขึ้น เท่ากับ 4 เลยครับ
ในคำนวณหาเลขอันตรภาคชั้น นั้น ถ้าค่าที่คำนวณออกมาได้นั้น เท่ากับเลขเต็ม ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เช่น คำนวนได้ 6 ให้บวกเพิ่มขึ้น เท่ากับ 7
4. ตัวเลขต่ำสุด ต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นแรก เท่านั้น และตัวเลขสูงสุดต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นสุดท้าย ครับ
5.กว้างของอันตรภาคชั้นในแต่ละชั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับ


เมื่อได้ค่าพิสัยแล้ว  ได้ค่าเลขอันตรภาคชั้นแล้วเราก็เริ่มสร้างตารางแจกแจถึ่ตัวเลขเท่ากับอันตรภาคชั้นได้เลยครับ
คะแนนสอบ
ถี่
10-14
4
15-19
7
20-24
5
25-29
4
รวม
20
จากตารางแจกแจงถี่ตัวเลขเท่ากับอันตรภาคชั้นนี้ มีทั้งหมด  4  อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้นที่ 1 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  10-14
อันตรภาคชั้นที่ คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  15-19
อันตรภาคชั้นที่ คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  20-24
อันตรภาคชั้นที่ 4 คือ ช่วงคะแนน ตั้งแต่  25-29
จากอันตรภาคชั้นที่ แสดงคะแนนทั้งหมด 5 เลข คือ 10,11,12,13,14  ซึ่งกล่าวได้ว่า อันตรภาคชั้นที่ 1 นี้มีกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 5
จากอันตรภาคชั้นที่ แสดงคะแนนทั้งหมด 5 เลข คือ 15,16,17,18,19 ซึ่งกล่าวได้ว่า อันตรภาคชั้นที่ 2 นี้มีมีกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ ครับ
อันตรภาคชั้นที่ 1 มีถี่เท่ากับ  4 นั่นหมายว่า มีคนสอบได้คะแนนในช่วง 10-14 อยู่ 4 คน
อันตรภาคชั้นที่ 2 มีถี่เท่ากับ 7 นั่นหมายว่า มีคนสอบได้คะแนนในช่วง 15-19 อยู่  7 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น