วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

ทฤษฏีฟังก์ชั่น exponential และ logarithm


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น