วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] การหารากที่สาม

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

วิธีหารากที่สามแบบตัวเลขเยอะ

เครดิต vcharkarn เนื้อหานี้ต่อจาก คณิตการหารากที่สอง
วิธีหารากที่สามแบบตัวเลขเยอะ
วิธีหารากที่สามแบบตัวเลขเยอะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น