วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] การหารากที่สอง Square Roots

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

คณิตการหารากที่สอง

อ่านควบคู่กับ สรุปสูตรคณิต ม.3 จะดีมากเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น