วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิตศาสตร์] พหุนาม เอกนาม

เขียนโดย    ที่    1 ความคิดเห็น:
 

คณิตศาสตร์พหุนาม เอกนามคืออะไร

อย่าลืมอ่าน สรุปสูตรคณิต ม.3 เสริมความรู้นะครับ

1 ความคิดเห็น: