วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[สรุป] เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี 49

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี 49

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี 49


เฉลยปัญหาข?อสอบ O-Net 49 วิชาเลขศาสตร? ศกการเรียนรู้ 2549 • สอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 • จํานฉวัดเฉวียน 40 หัวเรื่อง • แต้มมากมาย ร้อย คะแนน ที่หนีบกระดาษวีสะอาดโอไขปัญหาละเอียดอ่อน
ไขปัญหาข?อสอบ O-Net 49 คณิตศาสตร์ศาสตร? ศักราชงานเล่าเรียน 2549 • สอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 • จํานหมุน 40 กระทง • คะแนนเต็มที่ 100 คะแนน ที่หนีบกระดาษวีเยี่ยมโอไขปัญหาพิสดาร
จากข้อสอบ โหลดข้อสอบ O NET คณิตศาสตร์ 2549

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น