วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

[สูตรคณิต] การหาความน่าจะเป็น P(E)

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สูตรคณิตศาสตร์ P(E) ความน่าจะเป็น

บทเรียนที่เกี่ยวข้องอ่านคู่กันได้ คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น