วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

[สรุปสูตรคณิตศาสตร์] สูตรการแยกตัวประกอบสำหรับมัธยม

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สรุปสูตรคณิตการแยกตัวประกอบ


ผลต่างกำลังสอง
2 - 2= (นล)(น+ ล)
กำลังสองสมบูรณ์
credit pongpanschool
( + ล)2 = 2 + 2นล +2
( - )2 = 2 - 2นล + 2
ผลบวก-ผลต่างกำลังสาม
3 + 3 = (+ ล)(น2 - นล + 2)
3 - 3 = (- ล)(2 + นล + 2)
กำลังสามสมบูรณ์
(+ ล)3 = 3 + 32 + 3นล2 + 3
( - ล)3= 3 - 32 + 3นล2 - 3
หน้า กลาง หลัง   (สูตรนี้ใช้เครื่องหมายด้วยนะอย่าลืม!)
(น + ก + ล)2        2 + 2 + 2 + 2นก + 2นล + 2กล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น