วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

[สรุปสูตรคณิต] การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สรุปสูตรเทคนิค การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน


การบวกและการลบเศษส่วนที่เราต้องพิจารณามา 2 กรณีคือ   1.  การบวกหรือการลบเศษส่วนที่แต่ละจำนวนมีส่วนเท่ากัน   ให้นำ
        ตัวเศษบวกกันได้เลย  ตัวส่วนคงเป็นจำนวนเดิม   เช่น
    1.1  กรณีเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวก
      ตัวอย่าง 1.     จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    
        วิธีทำ                                       
                               ตอบ   
      ตัวอย่าง 2.   จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    

        วิธีทำ                                          
                                =>        ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
                                 ตอบ   

  1.2  กรณีเศษส่วนที่เป็นทั้งจำนวนบวกและลบ
      ตัวอย่าง 3. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    
     วิธีทำ           
                          =>        ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
                                            ตอบ   
    1.3  กรณีเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบทั้งคู่
      ตัวอย่าง 4.    จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    
        วิธีทำ       
                        =>    ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
                        ตอบ   
    ตัวอย่าง 5.      จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    
    วิธีทำ              
                                               
                                            
                                             ทำให้เป็นเศษส่วนจำนวนคละ
                                   ตอบ     หรือ
   สรุป   การบวกหรือการลบเศษส่วนถ้าเศษส่วนจำนวนนั้นมีส่วนเท่ากัน 


              ให้นำเศษมาบวกหรือลบกันได้เลย
  2.  การบวกเศษส่วนที่แต่ละจำนวนมีส่วนไม่เท่ากัน   นื่องจากส่วนของเศษส่วนทั้ง 2
       ไม่เท่ากันจึงต้องทำตัวส่วนของ เศษส่วนนั้นให้ เท่ากันก่อน  โดยทั่วไปแล้วจะนำ
        ตัวส่วนของเศษส่วนทั้งหมดมาหา ค.ร.น.  จากนั้นเอาตัวส่วนไปหาร ค.ร.น. แล้ว
       มาคูณกับตัวเศษของตัวเอง  เช่น 
  ตัวอย่าง 1.   จงทำให้เป็นผลสำเร็จ    
    วิธีทำ        =     เพราะ ลบคูณลบได้บวก
                                               เพราะ   จะเท่ากับ
                                         
แนวคิด   1. เนื่องจากส่วนของเศษส่วนทั้ง 2 ไม่เท่ากัน  จึงต้องทำตัวส่วนของ
                   เศษส่วนนี้ให้เท่ากันก่อน  โดยทั่วไปแล้วจะนำตัวส่วนของ
                   เศษส่วนทั้งหมดมา
       2.  นั่นคือ เอา  13  และ  7  มาหา  ค.ร.น.   จะได้  =  91

3. ให้เอาส่วนของเศษส่วนแต่ละจำนวนไปหาร ค.ร.น. ได้ผลลัพท์เท่าไร
   เอาไปคูณกับเศษของตัวเอง
        นั่นคือ   91  ÷  13   =   7  และ
                        91   ÷   7    =   13    จะได้ดังนี้
                  =   (เลข 3 เป็นจำนวนเต็มจะไม่เอาไปบวกด้วย)
                  = 
                  = 
                  =  
           ตอบ   

การคูณเศษส่วน

1 จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า เช่น 127.jpg
เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม เช่น 128.jpg หมายถึง 1/2 ของ 3
3 เศษส่วนคูณเศษส่วนหมายถึงการแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกันว่ามีค่าเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมด เช่น 129.jpg

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

การหารเศษส่วน


1 การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน

2 การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึง การแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

3 การหารเศษส่วนด้วนเศษส่วน หมายถึง การแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน หาคำตอบได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร เช่น 130.jpg


ข้อควรจำ


การทำโจทย์ที่มีการบวก ลบ คูณ หาระคนกัน ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น

2. คำว่า "ของ" หมายถึงการคูณ

3. คูณ หาร ทำพร้อมกันได้

4. บวกลบทำพร้อมกันได้
5. ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น