วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

[สรุปสูตรเลข] สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สูตรเลขพื้นฐาน การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร


พื้นที่ผิวทรงปริซึม    =   พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง
ปริมาตรทรงปริซึม   =   พื้นที่ฐาน × สูง
เครดิตจากpongpanschool
พื้นที่ผิวทรงปิระมิด  =   พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสามเหลี่ยม + พื้นที่หน้าตัดทั้งสองปริมาตรทรงปิระมิด =   1/3 x พื้นที่ฐาน × สูง
พื้นที่ผิวทรงกระบอก พื้นที่ผิวข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง
                    หรือ  2¶rh + 2¶r2 ปริมาตรทรงกระบอก= พื้นที่ฐาน × สูง      หรือ    ¶ r2h
พื้นที่ผิวทรงกรวย     =   ¶rL + ¶r2
ปริมาตรทรงกรวย    =    1/3 x ¶ r2h
พื้นที่ผิวทรงกลม    =  4 ¶ r2
ปริมาตรทรงกลม   =  4/3 ¶ r3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น