วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[เนื้อหาคณิต] เซตการเขียนเอกภพสัมพัทธ์

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

คณิตศาสตร์ เอกภพสัมพัทธ์เซตคือ

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเซตเพิ่มเติมเลยหลังจากได้พื้นฐานแล้ว การหา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น