วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[สูตรคณิต] รวมสูตรการหาพื้นที่

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

สูตรหาพื้นที่คณิตศาสตร์

สูตรหาพื้นที่คณิตศาสตร์

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้าน × ด้าน
ก่อนอื่นถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนคงคิดไม่ได้ให้ไปเรียนรู้ที่ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
                        หรือ =   ½ ผลคูณของเส้นทะแยงมุม
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง × ยาว
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน สูง
                          หรือ ½   ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู =   ½ สูง ผลบวกด้านคู่ขนาน
พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ =   ½  เส้นทแยงมุม ผลบวกเส้นกิ่ง
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว =    ½  ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่วงกลม    =    ¶r2
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม    =    ½ × ฐาน × สูง
พื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้ง    =   (θ ⁄360) × ¶r2
พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า   =   (√3 ⁄4) × ด้าน2
พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่า   =   6 x (√3 ⁄4) × ด้าน2
พื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อรู้ด้านทั้งสาม     =  √s(s-a)(s-b)(s-c)    เมื่อ  s = (a+b+c) ÷ 2
                                           เมื่อ a, b,c เป็นความยาวด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น